RED: azonnali lépések kellenek az állami korrupcióval szemben

Idén is súlyos és figyelmeztető megállapításokat tett az Európai Bizottság országspecifikus jelentése Magyarországról. A Fidesz és a tenyeréből etetett kormányzati média megpróbálta szőnyeg alá söpörni a dokumentum észrevételeit: „választási beavatkozásról” és hazug „kampánykiadványról” beszéltek.
A Radikális Európai Demokraták mozgalma kötelességének érzi, hogy rámutasson: az Európai Bizottság megállapításai mindenképpen kormányzati cselekvést és változtatást igényelnek. Annak ellenére, hogy a jelentés dicséri a magyar gazdaság fellendülését – amely egyébként alapvetően az uniós források habzsoló lehívásának köszönhető -, de figyelmeztet is a gazdasági fejlődés fenntarthatatlanságára. Az országjelentés kiemelten foglalkozik az alacsony innovációs hajlammal, a korrupciós kockázat rendkívüli magasságával. A jelentés lesújtó képet fest a magyar intézményi rendszerről, ami az Európai Bizottság szerint komolyan visszaveti a gazdaság hatékonyságát is. Az igazságügyi rendszer egyes elemeit a korrupciós kockázatok miatt súlyos kritikával illették, amit az elmúlt hetekben kirobbant Elios-botrány világosan alátámaszt. A korrupció magas szintje a Bizottság szerint általánosságban is aggasztó, ráadásul főleg a politikailag szenzitív, különösen súlyos bűncselekmények gyanúját felvető ügyek kivizsgálása elégtelen. A RED úgy látja: súlyosan rombolja a magyar igazságszolgáltatás és így Magyarország tekintélyét és megbízhatóságát, hogy az Elios-ügyben a Polt Péter vezette ügyészség korábban mindent rendben talált a maffiamódszerekkel leosztott beruházások körül.
Az Európai Bizottság országjelentése – amelyeket ellenzékben a Fidesz még mércének tartott – objektív és tényeken alapuló megállapításokat tartalmaz. Érthetetlen, hogy egy segítő szándéktól vezérelt, a gazdaság fellendítésére, javítására javaslatokat tevő dokumentumot a Fidesz miért hisztérikusan és hazug uszítással vádolva fogad. Illetve, tulajdonképpen pontosan érthető: mert igaz, amit leírtak benne.
A RED mozgalom elvárja a magyar kormánytól, hogy az Európai Bizottság országspecifikus jelentésében foglaltaknak megfelelően, de legalábbis azokat megfontolva korrigálja a gazdasági kormányzás hibáit és tegyen mielőbbi lépéseket az uniós források tisztességes felhasználását megfojtó, a kormány legfelsőbb szintjéig érő korrupció ellen.

Mester Barnabás, a RED mozgalom külpolitikai szakértője

Brüsszel, 2018-03-08